Autobusové svozy


Diváci, kteří nechtějí řídit auto se mohou do našeho divadla dostat autobusem, který obstarala obec Kovářov. Svozy jsou denně na všechna představení a autobus vás pohodlně odveze zpět po každém představení.


Jízdní řády:


Čtvrtek 11.8.2011 - odjezd z přehrady Orlík ve  14,30 a 18,00 hod
Pátek 12.8.2011 - odjezd z přehrady Orlík ve  19,00 hod
Sobota 13.8.2011 - odjezd z přehrady Orlík v  9,00 a 13,00 a 18,00 hod
Neděle 14.8.2011 - odjezd z přehrady Orlík v  9,00 a 13,00 a 18,00 hod

Trasa:


Přehrada Orlík
Popelíky
Trhovky
Podskalí - Voltýřov
Klučenice
Lašovice
Předbořice
Hostín

a po představení zpět v opačném pořadí.

Časopis ENIGMA Obec Kovářov Jihočeský Kraj Rádio Orlík Město Milevsko Marina Labe